Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008

§ 27

Små og mellemstore virksomheder, der gennemfører et projekt som et enkeltmandsprojekt, kan opnå et tilskud på henholdsvis maksimalt 45 pct. og 35 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt.

Stk. 2 Gennemføres et projekt som et samarbejdsprojekt, hvori små eller mellemstore virksomheder eller andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder (store virksomheder) eller offentlige eller private forskningsinstitutioner deltager, kan der til små virksomheder ydes tilskud på maksimalt 60 pct. og til mellemstore virksomheder maksimalt 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende samarbejdsprojekt.

Stk. 3 Tilskud til udviklings- eller forskningsprojekter, der gennemføres af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder (store virksomheder), kan ydes med maksimalt 40 pct. af meromkostningerne, såfremt projekter gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder og/eller i samarbejde med offentlige eller private forskningsinstitutioner.

Stk. 4 Der kan ikke ydes tilskud til samarbejdsudviklingsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud under erhvervsfremmeordningerne under landdistriktsprogrammet 2007–2013, jf. bekendtgørelse nr. 1079 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer vedrørende det primære jordbrug med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer med senere ændringer.