Bekendtgørelse om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1762 af 11. december 2023

I medfør af § 10 i lov nr. 871 af 21. juni 2022 om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, akt nr. 9 af 22. oktober 2020 og akt nr. 296 af 17. juni 2021 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Der overføres et statsligt tilskud på 25 mio. kr. til Danmarks Eksport- og Investeringsfond med henblik på, at Danmarks Eksport- og Investeringsfond kan indskyde midlerne i etableringen af en projektmodningsfond, jf. anmærkning til 08.33.15 til § 8 på finansloven.

Stk. 2 Projektmodningsfonden skal i et samarbejde mellem staten og private aktører modne projekter og muliggøre, at der skabes bedre muligheder for investeringer i dansk turisme uden for de større byer.

Stk. 3 Projektmodningsfonden skal medfinansieres af private aktører, fx private fonde.

Stk. 4 Projektmodningsfonden skal administrere de tildelte midler inden for rammerne af EU's statsstøtteregler.

§ 2

Med henblik på en vurdering af, om projektmodningsfonden lever op til det angivne formål, jf. § 1, stk. 2, skal Danmarks Eksport- og Investeringsfonds overførsel af tilskuddet til projektmodningsfonden godkendes af erhvervsministeren.

Ikrafttræden mv.
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1354 af 22. juni 2021 om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer ophæves.