14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1686 af 25. november 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

I medfør af § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 9 af 22. oktober 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. november 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Der overføres et statsligt tilskud på 15 mio. kr. til Vækstfonden med henblik på, at Vækstfonden kan indskyde midlerne i etableringen af en projektmodningsfond.

Stk. 2 Projektmodningsfonden skal i et samarbejde mellem staten og private aktører modne projekter og muliggøre, at der skabes bedre muligheder for investeringer i dansk turisme uden for de større byer.

Stk. 3 Projektmodningsfonden skal medfinansieres af private aktører, fx private fonde.

Stk. 4 Projektmodningsfonden skal administrere de tildelte midler inden for rammerne af EU's statsstøtteregler.

§2 Med henblik på en vurdering af, om projektmodningsfonden lever op til det angivne formål, jf. § 1, stk. 2, skal Vækstfondens overførsel af tilskuddet til projektmodningsfonden godkendes af erhvervsministeren.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2020.

profile photo
Profilside