14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 En afgørelse om fastsættelse af højestegrænse for en tandlæges behandlingsniveau pr. patient bortfalder, når behandlingsniveauet i to år har ligget under det fastsatte niveau, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Regionsrådets afgørelse om fastsættelse af højestegrænse for en tandlæges behandlingsniveau pr. patient kan, hvis der er grundlag herfor forlænges for et år ad gangen.

•••

Stk. 3 Hvis en tandlæge, der er pålagt en højestegrænse over for regionsrådet sandsynliggør, at forudsætningerne for den fastsatte højestegrænse er ændret væsentligt i perioden efter fastsættelsen, er regionsrådet forpligtet til at vurdere den pålagte højestegrænse på ny.

•••

Stk. 4 Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen i stk. 3. fastholde, ændre eller fjerne højestegrænsen.

•••
profile photo
Profilside