14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Hvis en tandlæge ophører med at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, finder nedjustering, jf. § 16 og krav om tilbagebetaling for forkert anvendte ydelser, jf. § 17, alene anvendelse for den periode, hvor tandlægen har ydet tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud fra regionsrådet.

•••

Stk. 2 Krav om tilbagebetaling kan ikke gøres gældende, hvis tandlægens ophør med at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, skyldes pensionering, salg af praksis, længerevarende sygdom eller andre forhold, hvor driften af praksis vanskeligøres af eksterne omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside