14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Økonomisk ramme og tilbagebetaling
Regionsrådenes tilskud til tandlægehjælp i medfør af § 64 b i sundhedsloven er begrænset til en årlig økonomisk ramme, som pr. 1. juni 2021 udgør 1.476,8 mio. kr. Rammen pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. juni på tilsvarende måde som bloktilskuddet til regionerne, jf. bilag 1”Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp”.

•••

Stk. 2 Regionerne kan i den pris- og lønregulerede ramme for regionsrådenes tilskud til tandlægehjælp, jf. sundhedslovens § 64 d, stk. 1, tilbageholde et beløb svarende til de faktiske udgifter til finansiering af klageordninger for praktiserende tandlæger, jf. §§ 1-2 og 3 b i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, og de erstatningssager, der er henlagt til behandling hos en privat institution, jf. § 19, stk. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der kan dog maksimalt tilbageholdes op til 1,2 % af rammen til klageordninger og op til 2 % af rammen til erstatningsordningen. Beløbet til erstatningssagerne indbetaler regionerne direkte til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

•••

Stk. 3 Den pris- og lønregulerede ramme for regionsrådenes tilskud til tandlægehjælp samt den anvendte reguleringssats udmeldes årligt.

•••
profile photo
Profilside