14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Krav til anvendelse af elektroniske it-løsninger
En tandlæge, der ønsker at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, skal benytte elektroniske it-løsninger i klinikken, der overholder gældende, relevante MedCom-standarder, til den journalføring, der foretages i klinikken i overensstemmelse med lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, ved opbevaring af elektroniske patientoplysninger i klinikken samt ved elektronisk kommunikation med sundhedsmyndighederne, herunder regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet med tilhørende styrelser.

•••
profile photo
Profilside