14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1870 af 09. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, berøres ikke af, at institutionen efter de almindelige regler i lovgivningen gennemfører undervisning virtuelt uden samtidig fysisk tilstedeværelse af en underviser og elever, kursister eller deltagere i stedet for planlagt undervisning ved samtidig fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere.

•••

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 omfatter ikke tilskud til den nødundervisning uden den eller de berørte elevers, kursisters eller deltageres fysiske tilstedeværelse, som institutionen giver i medfør af lovens § 2, stk. 1, og de regler herom, som er fastsat i medfør af lovens § 2, stk. 2.

•••

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1, jf. stk. 2, omfatter kun den planlagte almindelige undervisning, som institutionen gennemfører virtuelt som en følge af, at en underviser er hjemsendt på grund af foranstaltninger mod covid-19 eller sundhedsfaglige anbefalinger, herunder testforanstaltninger, og institutionen vurderer, at en underviser skal gennemføre undervisningen virtuelt uden at være fysisk til stede sammen med eleverne, kursisterne eller deltagerne i stedet for, at undervisningen bliver udskudt eller aflyst. Det er ikke en forudsætning, at de elever, kursister eller deltagere, som institutionen på denne måde underviser virtuelt, og som ikke er omfattet af reglerne om nødundervisning, deltager i undervisningen ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.

•••
profile photo
Profilside