14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 1870 af 09. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, berøres ikke af, at institutionen efter de almindelige regler i lovgivningen gennemfører undervisning virtuelt uden samtidig fysisk tilstedeværelse af en underviser og elever, kursister eller deltagere i stedet for planlagt undervisning ved samtidig fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 omfatter ikke tilskud til den nødundervisning uden den eller de berørte elevers, kursisters eller deltageres fysiske tilstedeværelse, som institutionen giver i medfør af lovens § 2, stk. 1, og de regler herom, som er fastsat i medfør af lovens § 2, stk. 2.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1, jf. stk. 2, omfatter kun den planlagte almindelige undervisning, som institutionen gennemfører virtuelt som en følge af, at en underviser er hjemsendt på grund af foranstaltninger mod covid-19 eller sundhedsfaglige anbefalinger, herunder testforanstaltninger, og institutionen vurderer, at en underviser skal gennemføre undervisningen virtuelt uden at være fysisk til stede sammen med eleverne, kursisterne eller deltagerne i stedet for, at undervisningen bliver udskudt eller aflyst. Det er ikke en forudsætning, at de elever, kursister eller deltagere, som institutionen på denne måde underviser virtuelt, og som ikke er omfattet af reglerne om nødundervisning, deltager i undervisningen ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.

§2 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2020 og finder anvendelse for tilskud til undervisning fra og med den 1. august 2020.

profile photo
Profilside