Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1870 af 09. december 2020

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, berøres ikke af, at institutionen efter de almindelige regler i lovgivningen gennemfører undervisning virtuelt uden samtidig fysisk tilstedeværelse af en underviser og elever, kursister eller deltagere i stedet for planlagt undervisning ved samtidig fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 omfatter ikke tilskud til den nødundervisning uden den eller de berørte elevers, kursisters eller deltageres fysiske tilstedeværelse, som institutionen giver i medfør af lovens § 2, stk. 1, og de regler herom, som er fastsat i medfør af lovens § 2, stk. 2.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1, jf. stk. 2, omfatter kun den planlagte almindelige undervisning, som institutionen gennemfører virtuelt som en følge af, at en underviser er hjemsendt på grund af foranstaltninger mod covid-19 eller sundhedsfaglige anbefalinger, herunder testforanstaltninger, og institutionen vurderer, at en underviser skal gennemføre undervisningen virtuelt uden at være fysisk til stede sammen med eleverne, kursisterne eller deltagerne i stedet for, at undervisningen bliver udskudt eller aflyst. Det er ikke en forudsætning, at de elever, kursister eller deltagere, som institutionen på denne måde underviser virtuelt, og som ikke er omfattet af reglerne om nødundervisning, deltager i undervisningen ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.

Ikrafttræden
§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2020 og finder anvendelse for tilskud til undervisning fra og med den 1. august 2020.