14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1006 af 02. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik

I medfør af § 39 c i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, og § 69 x, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Barsel
Udbetaling Danmark beregner tillæg efter § 39 a i barselsloven for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 39 i samme lov.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter §§ 39 a og 39 b i loven sker på grundlag af den refusion, som Udbetaling Danmark beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 39 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§2 Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§3 Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Udbetaling Danmark tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 39 b. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 4.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§4 Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 49 i barselsloven.

§5 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Kommunen beregner tillæg efter § 69 x, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, når en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 69 t i samme lov.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter § 69 x, stk. 1 og 2, sker på grundlag af den refusion, som kommunen beregner til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte måned ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 69 x, stk. 3. Resultatet for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§6 Tillægget udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen efter § 69 t for den pågældende periode.

§7 Hvis der sker omberegning af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner kommunen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 69 x, stk. 3. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 8.

Stk. 2 Kommunens efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§8 Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 95 i lov om aktiv socialpolitik.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside