Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1758 af 31. august 2021

I medfør af § 39 c i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021, § 54 c i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. august 2021, og § 69 x, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Barsel
§ 1

Udbetaling Danmark beregner tillæg efter § 39 a i barselsloven for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 39 i barselsloven.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter §§ 39 a og 39 b i barselsloven sker på grundlag af den refusion, som Udbetaling Danmark beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 39 b i barselsloven. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 2

Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 3

Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Udbetaling Danmark tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 39 b i barselsloven. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 4.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 4

Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 49 i barselsloven.

Sygedagpenge
§ 5

Kommunen beregner tillæg efter § 54 a i lov om sygedagpenge for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 54 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter §§ 54 a og 54 b i lov om sygedagpenge sker på grundlag af den refusion, som kommunen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 54 b i lov om sygedagpenge. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 6

Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 7

Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner kommunen tillægget for periode tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 54 b i lov om sygedagpenge. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 8.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 8

Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 71 i lov om sygedagpenge.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
§ 9

Kommunen beregner tillæg efter § 69 x, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, når en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 69 t i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget efter § 69 x, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik sker på grundlag af den refusion, som kommunen beregner til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte måned ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 69 x, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Resultatet for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 10

Tillægget udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen efter § 69 t i lov om aktiv socialpolitik for den pågældende periode.

§ 11

Hvis der sker omberegning af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner kommunen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 69 x, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 12.

Stk. 2 Kommunens efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 12

Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 95 i lov om aktiv socialpolitik.

Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. september 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1006 af 2. oktober 2019 om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik ophæves.

§ 14

For perioden fra den 6. januar 2020 til og med den 5. september 2021 opgør og udbetaler kommunen senest den 30. november 2021 tillæg til refusion efter § 54 a i lov om sygedagpenge til arbejdsgivere, der i den periode har fået udbetalt refusion efter § 54 i lov om sygedagpenge.