14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1233 af 22. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Hvis selskabet ønsker tilladelse til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer), bortset fra fragtførerens ansvar, skal ansøgningen være ledsaget af oplysning om, hvem selskabet vil udpege som skadesbehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union eller i lande, som fællesskabet har indgået aftale med.

•••

Stk. 2 Skadesbehandlingsrepræsentanten skal have beføjelse til at indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere selskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 Skadelidte, der skal være bosat i et andet land i Den Europæiske Union eller i et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end Danmark, kan gøre krav gældende, når

  • 1) kravet er opstået som følge af uheld i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, eller i et tredjeland tilsluttet grønkortordningen, og

  • 2) skaden er forvoldt af køretøjer, der er hjemmehørende i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, og som er forsikret i et selskab, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

•••

Stk. 4 Skadesbehandlingsrepræsentanten skal være bosat eller etableret i det land, hvor han er udpeget og kunne behandle skadessager på landets officielle sprog.

•••
profile photo
Profilside