Bekendtgørelse om tilladelse til at oprette et refinansieringsregister § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 21. november 2014

§ 7

Ved den berettigede enheds overdragelse af aktiverne i refinansieringsregisteret, jf. § 152 o, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal pengeinstituttet indsende følgende til Finanstilsynet:

  • 1) Navn, CVR-nr. og adresse på den berettigede enhed, der erhverver aktiverne.

  • 2) Identifikation af transaktionen, hvor der er sket overdragelse af de underliggende aktiver.