Bekendtgørelse om tilladelse til at oprette et refinansieringsregister § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 21. november 2014

Indberetninger
§ 4

Pengeinstituttet skal til enhver tid indsende de oplysninger, der er nødvendige for, at Finanstilsynet kan føre registeret over pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre refinansieringsregistre, jf. § 152 i, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.