14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 11. september 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Et forsikringsselskab, der dækker risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal udnævne en repræsentant, som er bosat eller etableret i Danmark. Udnævnelsen af repræsentanten betragtes ikke i sig selv som oprettelse af et etableret forretningssted.

•••

Stk. 2 Repræsentanten skal have beføjelse til at indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere forsikringsselskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav. Repræsentanten skal endvidere have beføjelse til at repræsentere forsikringsselskabet over for myndighederne samt under søgsmål mod forsikringsselskabet i forbindelse med de i dette stykke nævnte krav.

•••

Stk. 3 For de pågældende forsikringer til dækning af risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, finder færdselslovens §§ 105-108 og 110-115 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside