14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 11. september 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Dækker forsikringsselskabet de i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed nævnte risici i Danmark, kan Finanstilsynet pålægge forsikringsselskabet at deltage i ordninger, der garanterer opfyldelse af erstatningskrav fra de sikrede eller skadelidte tredjemænd, i det omfang sådanne ordninger gælder tilsvarende for danske forsikringsselskaber.

•••
profile photo
Profilside