14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 11. september 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Inden et forsikringsselskab påbegynder aktiviteter i henhold til bilag 7 og 8 til lov om finansiel virksomhed, skal Finanstilsynet have modtaget følgende oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed:

  • 1) Selskabets navn og adressen på selskabets hovedkontor.

  • 2) Angivelse af de forsikringsklasser, grupper af klasser og eventuelle accessoriske risici, som forsikringsselskabet har til hensigt at dække i Danmark.

  • 3) Erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af forsikringsselskabets tilladelse på Færøerne.

  • 4) Et solvenscertifikat udstedt af den færøske forsikringstilsynsmyndighed.

•••

Stk. 2 Ønsker et forsikringsselskab at dække risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal Finanstilsynet udover oplysninger i stk. 2 have modtaget følgende oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed:

  • 1) Navn og adresse på repræsentanten udnævnt efter § 6.

  • 2) Erklæring om, at selskabet er medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring eller lignende international motorkøretøjsforsikring.

  • 3) Dokumentation for, at selskabet er anmeldt til SKAT i overensstemmelse med § 6 i lov om afgift af skadesforsikringer.

•••

Stk. 3 Ønsker et forsikringsselskab at dække risici under forsikringsklasse 17, jf. bilag 7, nr. 17, til lov om finansiel virksomhed, skal Finanstilsynet udover oplysningerne i stk. 2 have modtaget oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed om hvilket valg, den del af selskabet, der vil drive forsikringsvirksomhed i Danmark, har foretaget efter artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring.

•••
profile photo
Profilside