Tilbudsportalbekendtgørelsen § 8

Denne konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023

Ajourføring af oplysninger
§ 8

Socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud, jf. §§ 4-6, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2 Tilbud, socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. §§ 4-6, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ændringer i oplysninger om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer skal indberettes straks til Tilbudsportalen.