14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbudsportalbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tilbud, der ikke er omfattet af tilsyn efter lov om socialtilsyn
For kommunale, regionale og private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet.

•••

Stk. 2 Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger, som fremgår af §§ 9 og 10.

•••

Stk. 3 Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Hvis en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har delegeret sin kompetence til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddet til socialtilsynet, jf. § 5, stk. 8, 3. pkt., eller § 148 a, stk. 4, i lov om social service, godkender socialtilsynet de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

•••
profile photo
Profilside