14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbudsportalbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tilbud omfattet af socialtilsynet
For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

•••

Stk. 2 Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger til Tilbudsportalen, som fremgår af §§ 9 og 10.

•••

Stk. 3 Socialtilsynet, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

•••

Stk. 4 Oplysninger om et nyt tilbud, der er omfattet af stk. 1, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

•••
profile photo
Profilside