14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbudsportalbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud samt plejefamilier, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

•••

Stk. 2 Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

  • 1) Behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug efter § 141 i sundhedsloven.

  • 2) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside