14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbudsportalbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Socialtilsynet påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om den enkelte plejefamilie, jf. §§ 11 og 12, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

•••

Stk. 2 Plejefamilier og socialtilsynet, jf. §§ 11 og 12, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende plejefamilier, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Ændringer i oplysninger om plejefamiliens adresse/fysiske rammer, antal pladser, plejefamilietype og plejefamiliens ydelser skal indberettes straks til Tilbudsportalen.

•••
profile photo
Profilside