14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om tilbudsportalen og bygger på bekendtgørelse nr. 616 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 For plejefamilier omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om plejefamilien til Tilbudsportalen af plejefamilien, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

•••

Stk. 2 For plejefamilier, som er undtaget fra kravet om digital ansøgning, jf. § 2, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, indberetter socialtilsynet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen.

•••

Stk. 3 En plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i § 12.

•••

Stk. 4 Socialtilsynet godkender de oplysninger, som en plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 3, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om den enkelte plejefamilie.

•••

Stk. 5 Oplysninger om en ny plejefamilie, der er omfattet af stk. 2, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt plejefamilien med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

•••
profile photo
Profilside