14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Personkreds
Kommunalbestyrelsen skal efter en konkret vurdering af behovet give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10.

•••

Stk. 2 Tilbud om en helbredsmæssig vurdering skal gives til nyankomne flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne familiesammenførte udlændinge til en flygtning som nævnt i stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Tilbud efter stk. 1-3 omfatter både udlændinge under og over 18 år.

•••
profile photo
Profilside