Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016

Personkreds
§ 3

Kommunalbestyrelsen skal efter en konkret vurdering af behovet give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10.

Stk. 2 Tilbud om en helbredsmæssig vurdering skal gives til nyankomne flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne familiesammenførte udlændinge til en flygtning som nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4 Tilbud efter stk. 1-3 omfatter både udlændinge under og over 18 år.