14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Særligt om delegation til andet sundhedspersonale
Den undersøgende læge kan i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp foretage delegation til en medhjælper i forbindelse med udførelsen af den helbredsmæssige undersøgelse, jf. § 11, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Lægen kan ikke delegere den lægefaglige vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand samt vurderingen af behov for yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet til en medhjælper.

•••
profile photo
Profilside