Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019

§ 7

Når Terrorforsikringsrådet har afgjort, at der har været indtruffet en NBCR-terrorhandling, offentliggøres dette samme dag på Finanstilsynets hjemmeside. Offentliggørelsen følges af oplysninger om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom skadesforsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om NBCR-terrorskader.