Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019

§ 6

Sekretariatet indkalder Terrorforsikringsrådet hurtigst muligt efter, en mulig NBCR-terrorhandling er indtruffet.

Stk. 2 Terrorforsikringsrådet kan inspicere alle steder, hvor skader er indtruffet, og hvor det vurderes, at den skadevoldende handling er foretaget.

Stk. 3 Terrorforsikringsrådet kan indkalde ekstern bistand for at tilvejebringe faktiske oplysninger eller for at få foretaget faglige vurderinger, der er nødvendige for Terrorforsikringsrådets afgørelse, jf. § 14 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.