14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Sekretariatet indkalder Terrorforsikringsrådet hurtigst muligt efter, en mulig NBCR-terrorhandling er indtruffet.

•••

Stk. 2 Terrorforsikringsrådet kan inspicere alle steder, hvor skader er indtruffet, og hvor det vurderes, at den skadevoldende handling er foretaget.

•••

Stk. 3 Terrorforsikringsrådet kan indkalde ekstern bistand for at tilvejebringe faktiske oplysninger eller for at få foretaget faglige vurderinger, der er nødvendige for Terrorforsikringsrådets afgørelse, jf. § 14 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

•••
profile photo
Profilside