14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. September 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Formanden bestemmer om og i bekræftende fald på hvilken måde, Terrorforsikringsrådets afgørelser skal offentliggøres, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Afgørelser i klagesager, jf. kapitel 8, offentliggøres i anonymiseret form på Finanstilsynets hjemmeside.

•••

Stk. 3 Terrorforsikringsrådets møder er ikke offentlige.

•••
profile photo
Profilside