14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Erfarer Terrorforsikringsrådet gennem sit tilsyn, at et skadesforsikringsselskab ikke overholder eller efterlever gældende regler, træffer rådet beslutning om anvendelse af en eller flere reaktioner, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Terrorforsikringsrådet kan anvende følgende reaktioner mod et skadesforsikringsselskab:

  • 1) Påbud anvendes i de situationer, hvor rådet påbyder en bestemt adfærd eller handling fremover. Det kan både være fordi et selskab handler på en lovstridig måde, eller fordi selskabet undlader at handle, hvor handling er påkrævet.

  • 2) Påtale anvendes i forbindelse med en konstateret lovovertrædelse, som ikke længere består.

  • 3) Krav om tilbagebetaling anvendes i tilfælde, hvor et skadesforsikringsselskab har truffet en afgørelse om erstatning, der er åbenlyst forkert, ikke baserer sig på et fagligt skøn, og har medført en ikke ubetydelig merudbetaling af erstatning fra terrorforsikringsordningen.

•••

Stk. 6 Når Terrorforsikringsrådet har truffet beslutning om anvendelse af reaktioner omfattet af stk. 2, nr. 3, kan skadesforsikringsselskabet inden 4 uger anmode Terrorforsikringsrådet om en revurdering af afgørelsen. Anmodningen sendes til Terrorforsikringsrådets sekretariat. På baggrund af en anmodning stadfæster eller ophæver Terrorforsikringsrådet afgørelsen og meddeler forsikringsselskabet dette.

•••
profile photo
Profilside