14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1634 af 29. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Der kan fra tinglysningssystemet ske elektronisk overførsel af oplysninger i følgende tilfælde:

  • 1) Oplysninger, der er relevante for beregningen af tinglys­ningsafgift, kan overføres til Skattestyrelsen.

  • 2) Oplysninger om adkomstændringer vedrørende fast ejendom, herunder oplysninger vedrørende identifikation af den pågældende ejendom, adkomsthaver, overtagelsesdato og købesum, kan overføres til den kommune, hvori ejendommen er beliggende, samt til SKAT.

  • 3) Oplysninger om adkomstændringer vedrørende landbrugsejendomme kan overføres til FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

  • 4) Oplysninger om navn og fødselsdato på personer, der har tinglyst adkomst på fast ejendom ved afgivelse af erklæring om at have tilstrækkelige midler og om adresse på den pågældende ejendom, kan overføres til Civilstyrelsen til brug for kontrol med, at betingelserne for erhvervelse af ejendommen er opfyldt.

  • 5) Oplysninger vedrørende identifikation af den pågældende ejendom, ejendomstype, adkomsthaver, dato for adkomst, tinglysningsdato, dagbogsnummer samt oplysninger om brændeovne og pejseindsatser på den pågældende ejendom, kan overføres til Miljøstyrelsen.

  • 6) Oplysninger fra tinglysningssystemet kan overføres til en godkendt systemopkobling, jf. § 19, med henblik på anmeldelse af et dokument til tinglysning.

•••

Stk. 2 Reglen i stk. 1 er ikke til hinder for, at der for så vidt angår tingbogen kan ske sammenstilling via terminal med offentligt tilgængelige oplysninger fra andre offentlige systemer vedrørende fast ejendom.

•••

Stk. 3 Udskrift fra tinglysningssystemet foretages fra Ting­lysningsrettens internetportal eller ved brug af en godkendt systemopkobling.

•••
profile photo
Profilside