14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1634 af 29. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved modtagelse af et elektronisk dokument til tinglysning foretager Tinglysningsretten en kontrol af de tilknyttede digitale signaturer, samt af hvem den enkelte digitale signatur tilhører.

•••

Stk. 2 Kan en digital signatur, som efter tinglysningsloven eller andre tinglysningsforskrifter skal påføres et elektronisk dokument, ikke godkendes, jf. stk. 1, kan der ikke ske ting­lysning. Kan andre end de i 1. pkt. anførte signaturer, som er tilknyttet et anmeldt dokument ikke godkendes, jf. stk. 1, anfører Tinglysningsretten en bemærkning herom i meddelelsen om tinglysning.

•••
profile photo
Profilside