14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1634 af 29. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Fuldmagtsdatabase
I fuldmagtsdatabasen registreres fuldmagter efter tinglysningslovens § 49 b og kapitel 3 i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 2 Fuldmagtsdatabasen indeholder et register over aktuelle og ophørte fuldmagter, herunder de fuldmagter, som er givet ved påtegning på selve det elektroniske dokument, der er anmeldt til tinglysning, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden.

•••

Stk. 3 En oversigt over fuldmagter, som er tilknyttet en digital signatur, fremgår af funktionen ”mine tinglysninger”. Er den digitale signatur, der anvendes, en medarbejdersignatur, fremgår samtlige fuldmagter, som vedrører den pågældende virksomhed, af oversigten.

•••

Stk. 4 De fuldmagter, der er omfattet af § 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, registreres ikke elektronisk, men udtages af Tinglysningsretten til manuel behandling.

•••
profile photo
Profilside