14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1634 af 29. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Underskriftsmappen
Den digitale signering af et dokument, der skal anmeldes til tinglysning, foretages i underskriftsmappen. Anmeldes et dokument til tinglysning ved brug af en systemopkobling godkendt af retten, kan der være fastsat særlige regler om digital signering af dokumenter. Reglerne om underskrifts­mappen finder i disse tilfælde ikke anvendelse.

•••

Stk. 2 Når dokumentet lægges i underskriftsmappen, skal det angives, hvem der er anmelder, og hvem der efterfølgende skal underskrive dokumentet, jf. stk. 3. Der skal endvidere angives en e-mail-adresse eller systemadresse, hvortil der sendes meddelelse, når dokumentet efterfølgende signeres.

•••

Stk. 3 Der skal angives personnumre og CVR-numre for personer og virksomheder, der skal kunne underskrive dokumentet. Er underskriveren en virksomhed skal enten antallet af de tegningsberettigede, der skal underskrive, eller personnumrene for de medarbejdere, der skal underskrive, angives.

•••
profile photo
Profilside