14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager.

Bekendtgørelse nr. 371 af 28. juni 1977

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager.

I medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 1, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret senest ved lov nr. 300 af 8. juni 1977.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved opgørelsen af det beløb, som sigtede skal betale til dækning af udgifter til sagkyndig bistand ved sagens behandling, fastsættes for nedennævnte erklæringer følgende takster:

  • 1) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på sygehus ......................................................... 125 kr.

  • 2) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på politistation ......................................................... 300 kr.

  • 3) 3) Klinisk lægeundersøgelse for spirituspåvirkethed og i forbindelse hermed lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve samt attestudstedelse ....................................................... 400 kr.

  • 4) Erklæring fra Statens bilinspektion ...... 150 kr.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på erklæringer vedrørende udtagning af blodprøver og eventuelle urinprøver samt undersøgelser, der foretages den 1. august 1977 eller senere.

Stk. 2 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 24. november 1975 om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager ophæves.

profile photo
Profilside