Bekendtgørelse om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 371 af 28. juni 1977

I medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 1, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret senest ved lov nr. 300 af 8. juni 1977.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved opgørelsen af det beløb, som sigtede skal betale til dækning af udgifter til sagkyndig bistand ved sagens behandling, fastsættes for nedennævnte erklæringer følgende takster:

  • 1) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på sygehus ......................................................... 125 kr.

  • 2) Lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve på politistation ......................................................... 300 kr.

  • 3) 3) Klinisk lægeundersøgelse for spirituspåvirkethed og i forbindelse hermed lægens udtagning af blodprøve og eventuel urinprøve samt attestudstedelse ....................................................... 400 kr.

  • 4) Erklæring fra Statens bilinspektion ...... 150 kr.

§ 2

Bekendtgørelsen finder anvendelse på erklæringer vedrørende udtagning af blodprøver og eventuelle urinprøver samt undersøgelser, der foretages den 1. august 1977 eller senere.

Stk. 2 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 24. november 1975 om takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger i straffesager ophæves.