14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 29. June 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En arbejdsgiver, der udbetaler hyre under sygdom (sygehyre) efter sømandsloven eller yder løn under fravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som den søfarende ellers ville have ret til fra Søfartsstyrelsen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn eller sygehyre for samme tidsrum.

•••

Stk. 2 Den erstatning, der ydes efter sømandslovens § 45, jf. § 16 og § 47, stk. 3, til en skibsofficer og til en skibsfører, som afskediges på grund af sygdom, anses efter denne bekendtgørelse som løn.

•••

Stk. 3 Søfartsstyrelsen fastsætter regler om arbejdsgivers pligt til at anmelde den søfarendes sygefravær samt om anmeldelse af krav om udbetaling af sygedagpenge (refusion) til arbejdsgiveren.

•••

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om refusionsanmodningens form og indhold.

•••
profile photo
Profilside