14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer i forbindelse med håndtering af COVID-19  - ophæves den 25. november 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 362 af 04. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer i forbindelse med håndtering af COVID-19

I medfør af § 3 a i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, som ændret ved lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Den registrerede ejer eller bruger af et køretøj er i perioden fra og med den 15. marts 2020 til og med den 31. august 2020 ikke forpligtet til at efterleve de frister, som følger af Færdselsstyrelsens indkaldelser til syn efter § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Det samme gælder frister, som følger af påbud udstedt efter § 3, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2 Uanset § 13 a, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, meddeler Færdselsstyrelsen i perioden fra og med den 15. marts til og med den 31. august 2020 ikke bødeforlæg til den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, som ikke efterlever frister efter § 3, stk. 1 og 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§2 Efter udløbet af perioden nævnt i § 1 er den registrerede ejer eller bruger af et køretøj igen forpligtet til at fremstille køretøjet til syn, jf. § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer samt efterkomme påbud efter § 3, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§3 Uanset § 3, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, kan der frem til og med den 24. november 2020 ikke ske inddragelse af et køretøjs nummerplader som følge af, at køretøjet ikke er fremstillet til syn efter indkaldelse eller godkendt ved syn eller omsyn.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 25. november 2020.

profile photo
Profilside