14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne som led i indhentelse af fagligt efterslæb i elevernes uddannelse i forbindelse med foranstaltningerne mod covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 537 af 26. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne som led i indhentelse af fagligt efterslæb i elevernes uddannelse i forbindelse med foranstaltningerne mod covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. april 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Reglerne i §§ 2 - 4 gælder for uddannelsesinstitutioner, som udbyder erhvervsuddannelser i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

§2 Institutionen kan tilbyde eleverne på et hold på grundforløbets 2. del op til to kalenderugers supplerende skoleundervisning til holdet, hvis institutionen konkret vurderer, at eleverne på holdet skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb, som er en følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, jf. dog § 4. De enkelte elevers eventuelle deltagelse i supplerende skoleundervisning efter stk. 2 medtælles ikke i varigheden af den supplerende skoleundervisning, som institutionen kan tilbyde efter 1. pkt. Det er en forudsætning for et tilbud efter 1. pkt., at varigheden af elevernes grundforløbs 2. del ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Stk. 2 Institutionen kan efter en konkret og individuel vurdering tilbyde den enkelte elev på grundforløbets 2. del op til 4 kalenderugers supplerende skoleundervisning, hvis institutionen konkret vurderer, at eleven skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb, som følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, jf. dog § 4. Elevens eventuelle deltagelse i supplerende skoleundervisning efter stk. 1 medtælles ikke i varigheden af den supplerende skoleundervisning, som institutionen kan tilbyde eleven efter 1. pkt. Det er en forudsætning for et tilbud efter 1. pkt., at varigheden af elevens grundforløbs 2. del ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

§3 Institutionen kan efter en konkret og individuel vurdering tilbyde den enkelte elev på et hovedforløb op til 5 kalenderugers supplerende skoleundervisning i hovedforløbet, hvis institutionen vurderer, at eleven som følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve, jf. dog § 4. Det er en forudsætning for et tilbud efter 1. pkt., at elevens uddannelsestid ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

§4 For elever med en uddannelsesaftale er det en forudsætning for et tilbud efter §§ 2 og 3, at det faglige udvalg godkender forlængelse af elevens uddannelsestid, jf. § 59 i lov om erhvervsuddannelser, og at eleven og praktikvirksomheden aftaler en forlængelse af elevens uddannelsesaftale, jf. dog stk. 2. Det faglige udvalg kan for hver enkelt uddannelse dog beslutte, at uddannelsestiden på grundforløbet, henholdsvis hovedforløbet uden udvalgets godkendelse kan forlænges på baggrund af skolens individuelle vurdering af holdets, henholdsvis elevens behov for supplerende undervisning.

Stk. 2 Hvis elevens uddannelsesaftale ikke forlænges tilstrækkeligt, optages eleven i skolepraktik eller ekstraordinær skolepraktik i den del af perioden med den supplerende undervisning, for hvilken uddannelsesaftalen ikke er forlænget, og til og med den afsluttende prøve. Eleven kan dog kun optages i ekstraordinær skolepraktik indtil den 15. juli 2021. Eleven påbegynder skolepraktikken eller den ekstraordinære skolepraktik dagen efter, at elevens uddannelsesaftale udløber.

§5 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2021.

profile photo
Profilside