Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2010

§ 4

Foreninger, der ikke måtte opnå godkendelse til registrering efter § 2, kan ikke kræve et gebyr betalt efter § 1 refunderet. Foreninger, der måtte ophøre med registrering efter loven, herunder at de fratages deres godkendelse til at registrere alternative behandlere af Sundhedsstyrelsen, kan ikke kræve betalte gebyrer refunderet.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at der ikke skal betales gebyrer efter §§ 1-3, hvis en forening, efter kortvarigt at have mistet retten til eller ophører med at registrere alternative behandlere efter loven, på ny søger om registreringsgodkendelse, hvor dette henset til det arbejde, styrelsen måtte have med at forny foreningens registreringsgodkendelse, findes rimeligt.