14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr på 5.695 kr. (2010 pris- og lønniveau) for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Opkrævning af det i stk. 1 nævnte gebyr finder sted første gang førstkommende 1. oktober efter datoen for godkendelse af en forening efter § 2. Såfremt foreningen på dette tidspunkt ikke har været godkendt et helt år, foretages et forholdsmæssigt fradrag i gebyret efter stk. 1, svarende til det hele antal måneder, foreningen ikke måtte have haft godkendelse til registrering i det forudgående år. Herefter opkræves det fulde gebyr efter stk. 1 den 1. oktober hvert år.

•••
profile photo
Profilside