Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2010

§ 2

Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 11.389 kr. (2010 pris- og lønniveau) for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.