14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 6.029 kr. (2010 pris- og lønniveau) for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

§2 Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 11.389 kr. (2010 pris- og lønniveau) for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

§3 Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr på 5.695 kr. (2010 pris- og lønniveau) for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Opkrævning af det i stk. 1 nævnte gebyr finder sted første gang førstkommende 1. oktober efter datoen for godkendelse af en forening efter § 2. Såfremt foreningen på dette tidspunkt ikke har været godkendt et helt år, foretages et forholdsmæssigt fradrag i gebyret efter stk. 1, svarende til det hele antal måneder, foreningen ikke måtte have haft godkendelse til registrering i det forudgående år. Herefter opkræves det fulde gebyr efter stk. 1 den 1. oktober hvert år.

§4 Foreninger, der ikke måtte opnå godkendelse til registrering efter § 2, kan ikke kræve et gebyr betalt efter § 1 refunderet. Foreninger, der måtte ophøre med registrering efter loven, herunder at de fratages deres godkendelse til at registrere alternative behandlere af Sundhedsstyrelsen, kan ikke kræve betalte gebyrer refunderet.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at der ikke skal betales gebyrer efter §§ 1-3, hvis en forening, efter kortvarigt at have mistet retten til eller ophører med at registrere alternative behandlere efter loven, på ny søger om registreringsgodkendelse, hvor dette henset til det arbejde, styrelsen måtte have med at forny foreningens registreringsgodkendelse, findes rimeligt.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 705 af 28. juni 2004 om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere.

profile photo
Profilside