14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om su-ph.d.-stipendium og bygger på bekendtgørelse nr. 653 af 31. July 1999. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999 og finder anvendelse på SU-ph.d.-stipendier, der tildeles fra den 1. januar 1998 eller senere.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1164 af 21. december 1995 ophæves. Reglerne finder dog fortsat anvendelse på ph.d.-stipendier, der i henhold til § 3, stk. 4, i lov nr. 1117 af 29. december 1997 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om statsgaranterede studielån modtages i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 I det omfang reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1164 af 21. december 1995 i henhold til stk. 2 finder anvendelse på en ph.d.-studerende moder, gælder adgangen til at overlade supplerende stipendierater til faderen kun, hvis denne får SU-ph.d.-stipendium eller ph.d.-stipendium efter § 3, stk. 4, i lov nr. 1117 af 29. december 1997 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om statsgaranterede studielån.

•••

Stk. 4 Ph.d.-studerende, der modtager ph.d.-stipendier i henhold til de hidtil gældende regler, jf. stk. 2, og som ikke senest den 28. februar 1998 har opnået kandidatgrad, er omfattet af reglerne i § 5.

•••
profile photo
Profilside