14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om su-ph.d.-stipendium og bygger på bekendtgørelse nr. 653 af 31. July 1999. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En ph.d.-studerende får supplerende stipendierater i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den studerende får SU-ph.d.-stipendium, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 De supplerende stipendierater til moderen udbetales inden for en periode på 2 måneder før til 12 måneder efter fødslen eller adoptionen. De supplerende stipendierater til faderen udbetales inden for en periode på indtil 12 måneder efter fødslen eller adoptionen.

•••

Stk. 3 Hvis det forventede tidspunkt for en fødsel er fastsat til en dato, der ligger inden for 2 måneder efter udløbet af den sidste måned med SU-ph.d.-stipendium efter lovens §§ 50 og 51, stk. 1, gives der uanset reglen i stk. 1 supplerende stipendierater til og med den forventede fødselsmåned.

•••

Stk. 4 Supplerende stipendierater kan ikke udbetales sammen med andre stipendierater efter lovens §§ 50 og 51, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside