Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

Kommunale enheder
§ 6

Kommunale enheder skal oprette enheden i SOR med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger.

Stk. 2 Når kommunale enheder er oprettet i SOR, skal de følge reglerne i § 8.