Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

§ 2

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering af om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes i en enhed, har den fornødne kvalitet efter § 150, stk. 2, i lov om social service, vurderes inden for følgende temaer:

  • 1) Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død.

  • 2) Trivsel og relationer.

  • 3) Målgrupper og metoder.

  • 4) Organisation, ledelse og kompetencer.

  • 5) Procedurer og dokumentation.

  • 6) Aktiviteter og rehabilitering.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder målepunkter inden for de i stk. 1 nævnte temaer, som offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.