Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

§ 18

Den stedlige kommune skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, jf. § 16, stk. 1, på kommunens hjemmeside. Påbuddet skal være let tilgængeligt på kommunens hjemmeside i samme periode, som påbuddet er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 2 Kommunen skal offentliggøre påbuddet i den form, som det er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 3.