Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

§ 16

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside påbud, som styrelsen giver til en enhed, hvor forholdene i den registrerede enhed tilsiger det, jf. § 150 d, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Et påbud offentliggjort, jf. stk. 1, fjernes fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, når det ophæves.

Stk. 3 Ved Styrelsen for Patientsikkerheds offentliggørelse af påbud fremgår hvilken enhed, der er meddelt påbud til, baggrunden for påbuddet og de forpligtelser, der følger af påbuddet.