14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de i § 12 nævnte tilsynsrapporter og sammenfatninger på sin hjemmeside i 3 år.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter som følge af tilsyn efter § 150, stk. 1, i lov om social service offentliggøres på Plejehjemsoversigten i 2 år.

•••
profile photo
Profilside