Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 19

Den registrerede enhed, som undlader at efterkomme en forpligtelse til at offentliggøre tilsynsrapporter efter § 14 eller påbud efter § 17, straffes med bøde.