Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter §§ 83-87 i lov om social service på de registreringspligtige enheder, jf. § 150, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Ved enhed forstås den enkelte organisatoriske enhed inden for de anførte kategorier i § 150 c, stk. 1, i lov om social service.