Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1439 af 02. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1497 af 20. oktober 2020

Formål
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af støtte til danske lufthavne.

Stk. 2 Støtteordningens formål er at støtte danske lufthavne ved at give danske lufthavne et tilskud i anledning af de vanskeligheder, de har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet. Støtteordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne.